טכניקת המדידה

1.      המדידה תלקח תמיד מצידו הימני של הגוף וזאת בכדי ליצור אחידות במדידות.
2.     יש לאחוז היטב בקפל העור בעזרת האגודל והאצבע בערת ידך השמאלית (עבור ימניים) בערך כס"מ מאתר המדידה ולמשוך אותו מתוך הגוף.
3.     יש לאחוז בקליפר בידך הימנית בניצב לציר של קפל העור כאשר סקאלת המדידה מופנית כלפייך. לשחרר/ללחוץ (תלוי בסוג הקליפר) את זרועות הקליפר על קפל העור במרחק של כ-ס"מ מנקודת האחיזה של ידך השנייה.
4.      אין למקם את זרועות הקליפר "עמוק" לתוך קפל העור או קרוב מידי לאצבעות האוחזות.
5.      יש לקרוא את תוצאת המדידה כ- 4 שניות לאחר הפעלת הלחץ. לחיצה ממושכת יותר תביא ליציאת מים מהרקמה הנמדדת ובכך לתוצאה נמוכה יותר.
6.      יש לבצע לפחות 2 מדידות מכל אתר מדידה בכדי לאמת את התוצאות. יש להמתין כ- 15 שניות לפחות בין המדידות בכדי לאפשר לרקמה לחזור למצבה הרגיל.
7.      אין לבצע את המדידה מיד לאחר אימון או במצב של היפרתרמיה מפני שהשינויים בנוזלי הגוף משבשים את התוצאות.
8.      באנשים שמנים (obese) יש לשקול אחיזה של קפל העור בשתי ידיים בעוד אדם אחר יבצע את המדידה. במידת הצורך יש לשקול טכניקת מדידה אחרת.

9. יש לבצע סיכום של אתרי המדידה (3,4 או 7 – בהתאם לשיטת המדידה).

10. את ערך אחוזי השומן ניתן לקבל מטבלאות המצורפות למכשירים ו/או באמצעות מחשבונים מתאימים.

קישור למחשבונים מעולים:

מחשבון לאחוזי שומן הגוף בגברים

מחשבון לאחוזי שומן הגוף בנשים

באתרים אלו נמצאות ניתן לבצע גם חישוב על פי שיטות שונות ולראות היכן נמצאים אתרי המדידה המתאימים לכל נוסחה.

Description נשים (%) גברים (%)
שומן חיוני 10–13 2–5
ספורטאים 14–20 6–13
כושר גופני טוב 21–24 14–17
ממוצע 25–31 18–24
השמנה 32+ 25+

4-6% מייצגים ככל הנראה את הגבול התחתון של השומן עבור אדם בריא. הממצא התגלה ע"י Friedl KE, et al 1985 בעבודתם: Lower limit of body fat in healthy active men שתוצאותיה תאמוגם  את הממצאים מעבודה מ- 1950 (Minnesota study).