מדידת אחוזי שומן באמצעות מדידת קפלי עור

Brozek & keys פרסמו בשנת 1951 את נוסחת הריגרסיה הראשונה שאיפשרה חיזוי של צפיפות הגוף באמצעות נתונים אנתרופומטריים (מדידות גוף). פועל יוצא של עבודה זו היה פרסום של עבודות רבות שהציעו קומבינציות שונות של מדידות צפיפות גוף באמצעות מדידת קפלי גוף והיקפים. במשך הזמן התברר שלחיזוי צפיפות הגוף באופן הזה ישנן מגבלות. ב- 1976 למשל, הראו Pollock ועמיתיו ששיפוע קו הרגרסיה של גברים צעירים שונה באופן מובהק מגברים באותו הגיל שהיו רצים למרחקים ארוכים ושהיו רזים במיוחד. הבעייה היתה נעוצה בכך שהחוקרים הניחו שהנוסחה צריכה להיות קו ישר בעוד שבהמשך התברר שמודל זה אינו נכון, טענה שהועלתה גם 20 שנה לפני כן אך לקח עוד זמן שפותחו הנוסחאות המתאימות (Alen et al., 1956, Chen et al., 1975, Durnin 1974).

בשני מחקרים של Dr. Andrew Jackson and M. L. Pollock שהתפרסמו בשנים 1978 ו- 1980 פותחו נוסחאות לחיזוי צפיפות הגוף באמצעות מדידת עובי קפלי העור והשוואתם לפרוצדורה מקובלת של שקילה בתוך מים שנחשבת כ-גולד-סטנדרט למדידת צפיפות גוף.
בניסוי הראשון השתתפו 403 גברים בגילאים 18-61 בטווח נרחב של משקל, מבנה גוף, הרכב גוף והרגלי פעילות גופנית. הניסוי נמשך על פני 4 שנים. המדידות נלקחו מ-7 אתרים שונים (Chest, Axilla, Triceps, Subscapula, Abdomen, Supra-iliac, and Thigh) ובוצעו באמצעות קליפר מדגם לאנג' (Lange).

שקילה במים (hydrostatic weighing) בשילוב חישוב נפח הגוף (שבוצע על פי "חוק ארכימדס") בוצעו כאמור לצורך קביעת צפיפות הגוף. כל שקילה בוצעה בין 6-10 פעמים עד שהתקבלו לפחות 3 תוצאות זהות (בדיוק של ±20 gr). נוסחאות הניבוי בניסוי זה פותחו אם כן,  בכדי להמיר מדידת קפלי עור למונחים של צפיפות גוף.
לבסוף נמצא גם שסיכום של שלושה קפלי עור: חזה, בטן וירך (Chest, Abdomen and Thigh) הוא שמניב את המתאם הטוב ביותר עם הסיכום של 7 האתרים שנבדקו ולכן שיטה זו של מדידת שלושה קפלי עור נפוצה יותר.

בוצעה גם המרה של סיכום קפלי העור לבסיס לוגריתמי כדי שניתן יהיה להשוות את התוצאות לתוצאותיו של מחקר ישן יותר שבוצע בשנת 1974 על ידי Durnin & Womersley , שיטה שניתן למצוא במקורות מסויימים ועדיין מקובל להשתמש גם בה.

כפי שצויין, כל הנוסחאות משמשות למעשה לקביעת צפיפות הגוף. צפיפות הגוף לאחר מכן נלקחת בחשבון באמצעות נוסחה נוספת כדי לחשב את אחוז השומן בגוף.

נוסחאות אלו הן Siri (משנת 1961) ו-Brozek (משנת 1963):
Brozek formula: BF = (4.57/ρ − 4.142) × 100
Siri formula is: BF = (4.95/ρ − 4.50) × 100

בשנת 1980 בוצעה עבודה דומה, הפעם בנשים, ופותחו נוסחאות חיזוי מתאימות בהתבסס על שלושה קפלי עור המשקפים באופן די מדוייק את התוצאות המתקבלות מ-7 האתרים שנמדדו.
2 מאתרי המדידה בנשים זהים לאלו של הגברים: בטן וירך (Abdomen and Thigh) אך הנקודת השלישית היא "היד האחורית" (Triceps)

נוסחאות Jackson-Pollock צוטטו למעלה מ- 1300 פעמים ובשנת 2004 נבחרו לציטוט הקלאסי ביותר של ה- British Journal of Nutritionועדיין נחשבות לדרך היעילה ביותר למדידת אחוזי השומן בגוף.

מדידת אחוזי שומן באמצעות מדידת קפלי עור נסמכת על ההנחה שהשומן התת עורי מהווה 50% משומן הגוף הכללי.

 

כיצד מתבצעת המדידה?

.